veenhuus-logo-wit-footer
Ontmoeten

Ontmoeten

Ontmoeten

Ontmoeten

ons
Aanbod

Schuif aan binnen 't Veenhuus..

Generaties verbinden, zien & gezien worden!

De leefbaarheid vergroten door ontmoeting te stimuleren. Daar zetten we ons voor in, zowel binnen als in de directe omgeving van 't Veenhuus. Wat we belangrijk vinden is dat we met elkaar in contact komen en blijven. Dat er geen personen of groepen buiten de boot vallen door bijvoorbeeld maatschappelijke vraagstukken als eenzaamheid, sociaal isolement of een taalbarrière bijvoorbeeld.

Als sociale onderneming willen we op lokaal niveau hierop inspringen door actief bij te dragen door hiervoor ruimte ter beschikking te stellen en zo ontmoeting te faciliteren. Gewoon vanuit onze onderneming in het centrum van Veendam en dus midden in de maatschappij.

Gewoon gezellig met elkaar willen praten, kopje koffie erbij of desnoods een gezamenlijke activiteit ondernemen? Schuif gerust aan!
Thuis Veendam!